Aquest lloc web utilitza cookies

Utilitzem cookies pròpies per millorar l'experiencia de navegació de l'usuari i cookies de tercers per a l'anàlisi del tràfic del lloc web i l'intercanvi de continguts a xarxes socials.
Pot obtenir més informació a la nostra pàgina de política de privacitat & cookies.

Seleccioni les cookies que vol permetre:
  les estrictament necessàries
  cookies d'anàlisi
  cookies socials

permetre-les totes

  ó 

les seleccionades

Hem detectat que navegues amb un dispositiu mòbil

Instal·la l'App i podràs gaudir del programa de fidelització de RuralApp.
Quan fas una reserva amb RuralApp adquireixes “rurals”, que podràs canviar per descomptes a les properes reserves.
App per a Android     App per a IOS

NO vull instal.ar RuralApp

Avís legal i Condicions d'ús de RuralApp

1. Titularitat del Portal

La Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (en endavant, "Concatur"), amb domicili a Edifici Ajuntament, Ctra. De Vic s / n, C62 Km25, 08517 Sagàs, Barcelona i amb CIF G-63.833.487, és la titular del portal www.ruralapp.cat, dels seus subdominis i de l'aplicació mòbil anomenada RuralApp (en endavant, "RuralApp").

Per la mera utilització de RuralApp, navegant a través d'aquest, se li atribueix la condició d ' "Usuari" acceptant les condicions incloses en aquest avís legal, per això l'Usuari es compromet a llegir atentament les presents Condicions d'ús.

2. Definicions

L'Usuari és la persona que utilitza RuralApp per trobar un allotjament i realitza una reserva.

El Propietari és la persona o empresa que voluntàriament publicita allotjament turístic a RuralApp.

Concatur és un intermediari que publica informació sobre allotjaments turístics disponibles per al lloguer i ofereix les eines perquè l'Usuari es pugui comunicar amb el servei d'atenció a client de RuralApp i fer reserves.

3. Objecte de les Condicions d'ús

L'objecte de les presents Condicions d'ús és regular la utilització de RuralApp, els seus continguts i els seus serveis gratuïts o de pagament per als Usuaris.

Concatur es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en RuralApp, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d'RuralApp.

4. Continguts

Les opinions enviades pels usuaris són opinions individuals i subjectives que corresponen a l'Usuari que les va publicar i no a Concatur.
Concatur es reserva el dret a suspendre o eliminar qualsevol opinió que consideri no autèntica, que no sigui respectuosa o que vulneri la llei o les presents condicions, així com requerir informació als autors per verificar la seva autenticitat.

Concatur no es fa responsable de les opinions realitzades per l'Usuari, s'obliga aquest últim a no publicar opinions:

• Que no corresponguin a experiències pròpies després allotjar-se en un establiment.
• Difamatòries, inexactes, falses, abusives, injurioses, obscenes, irreverents, ofensives, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadores, racistes, sexistes, discriminatòries per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent, i / o il·legals o infractores de drets de tercers.
• Amb fins comercials, falses, enganyoses o que promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.
• Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment de la persona interessada.
• Que estiguin duplicades. Cada usuari podrà posar únicament una sola opinió sobre cada allotjament. En el cas d'estades de grups, només es permetrà una opinió per estada.
• Que siguin creades pel Propietari de l'allotjament que opina. En aquest cas, si es detecta que algun Propietari escriu opinions sobre els seus allotjaments, podrà ser desactivat permanentment el seu sistema d'opinions per als seus allotjaments i fins i tot ser donat de baixa de l'RuralApp.

L'Usuari respondrà davant de Concatur o davant del Propietari de l'allotjament, per qualssevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes normes.

RuralApp permet la publicació d'opinions, positives o negatives, sobre allotjaments rurals, però Concatur no intervé en les opinions dels usuaris i no es fa responsable ni garanteix la veracitat i exactitud de les opinions.

5. Propietat intel·lectual

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de RuralApp sense consentiment exprés i per escrit. La utilització no autoritzada d'aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que RuralApp ofereix, en particular quan publiqui imatges, de les que assegura tenir drets per al seu ús.

Concatur no serà responsable de les infraccions realitzades per Usuaris que afectin a tercers.

L'Usuari que publiqui continguts en RuralApp cedeix gratuïtament, de manera no exclusiva, a Concatur els drets de reproducció, distribució i comunicació dels mateixos, així mateix autoritza expressament la cessió d'aquests textos i imatges a terceres pàgines web amb les quals Concatur realitzi acords . L'Usuari accepta ser l'únic responsable, sent Concatur exempta de responsabilitat davant de qualsevol reclamació per incompliment de drets d'autor.

6. Responsabilitats de Concatur

Concatur respondrà només dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de RuralApp quan aquests danys siguin produïts per una actuació amb dol o culpa per part de Concatur.

L'Usuari de RuralApp després de l'acceptació d'aquestes Condicions d'ús és conscient que la utilització de RuralApp està sota la seva responsabilitat, especialment pel que fa a la publicació d'opinions o imatges.

Concatur no és responsable de l'exactitud i veracitat de la informació publicada al Portal i per tant tampoc serà responsable de les decisions que es prenguin basades en aquesta informació o els danys produïts per aquest motiu.

RuralApp utilitza els termes "Casa rural" o "Cases rurals" com a forma genèrica de referir-se a tot habitatge o allotjament turístic situat en el que nosaltres considerem un medi rural, sense que això coincideixi necessàriament amb la categoria oficial de l'allotjament anunciat, ni amb el concepte que l'Usuari pugui tenir que significa aquesta referència. L'allotjament disposa de la possibilitat d'indicar exactament la categoria turística, posant a disposició dels Usuaris aquesta informació a la fitxa de l'allotjament.

L'Usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir el 100% disponibilitat de RuralApp. No obstant això, Concatur posarà tots els mitjans necessaris per mantenir disponible RuralApp el màxim de temps. Concatur no es farà responsable dels danys i perjudicis ocasionats per talls en el servei de RuralApp que no siguin per una acció culpable o dolosa de Concatur.

Concatur no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links") o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. Concatur no recomana ni garanteix cap de les informacions obtingudes per, o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de RuralApp com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

7. Obligacions de l'Usuari

A més de les obligacions prèviament descrites, l'Usuari s'obliga a:

• Utilitzar RuralApp segons les Condicions d'ús.
• Proporcionar dades veraces i mantenir-les actualitzades.
• No introduir informació contrària a les condicions d'ús de RuralApp, ni a la legislació vigent.
• No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de RuralApp o els seus serveis.
• Custodiar les seves dades d'accés i contrasenya, comprometent-se a no cedir el seu ús, assumint la responsabilitat que es pugui derivar d'un ús indegut d'aquests.

8. Terminació

Concatur podrà interrompre o cancel·lar RuralApp o qualsevol dels serveis oferts als Usuaris, en qualsevol moment i sense previ avís.
En tot cas, Concatur podrà interrompre el servei a qualsevol usuari que faci una utilització no ètica, ofensiva, il·legal, o contrària a les Condicions d'ús dels continguts o serveis de RuralApp i / o contrària als seus interessos.

9. Comunicacions

A l'efecte d'aquestes Condicions d'ús i per a qualsevol comunicació precisada entre Concatur i l'Usuari, podrà dirigir-se a Concatur per correu postal a través de l'adreça:

Edifici Ajuntament, Ctra. De Vic s / n, C62 Km25, 08517 Sagàs, Barcelona .

O mitjançant el nostre formulari de contacte.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions d'ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

L'Usuari podrà interposar les accions que consideri oportunes, als tribunals espanyols corresponents al domicili de Concatur, o bé davant els tribunals de el lloc on l'Usuari resideixi o en què la legislació de consumidors i usuaris li permeti.

Quan l'Usuari no tingui la consideració de consumidor la jurisdicció competent serà el domicili de Concatur.